Referenties
Offerte aanvragen »

Samenwerkende instanties
Verzuim

Door middel van huisbezoeken op de 1e of 2e ziektedag is de kans aanwezig het ziekteverzuimpercentage aanzienlijk terug te dringen. Zo ook de nodige kosten die dit met zich meebrengt. Door een persoonlijk gesprek (en eventueel luisterend oor) kan de oorzaak van de ziekmelding veel sneller worden gevonden, dan wat u bereikt met alleen een telefonische ziekmelding. Zo kan een bezoek aan huis ook een stimulans zijn om het werk eerder te gaan hervatten, dan wanneer werknemer dit zelf kan bepalen.

Doel

De verzuimrapporteur zal goed kunnen inschatten of er sprake is van onterecht ziekteverzuim. Ook kan ze eventueel vervangend werk bespreekbaar maken. Dit gebeurt dan in overleg met verzuimende werknemer en werkgever. Want een werknemer die zich heeft ziekgemeld, hoeft niet meteen ziektewet te betekenen. Er is een groot verschil tussen "ziek zijn" of "mankerend zijn". Verder kan de rapporteur een idee hebben over de duur van de arbeidsongeschiktheid, zodat daarop actie ondernomen kan worden. Er mag geen diagnose gesteld worden (daar de rapporteur geen arts is), maar door de medische achtergrond en ruime werkervaring kan er goed ingeschat worden welke acties er nodig zijn om werknemer z.s.m. te laten hervatten.

Taak

- Nagaan of werknemer al dan niet thuis is;
- Hoe tref ik werknemer aan;
- Vraag naar reden ziekmelding;
- Of werknemer langs de huisarts gaat of al geweest is; evt. advies/medicijnen van de huisarts.
- Probeer werkhervatting af te spreken, of evt. vervangend werk;
- Geen werkhervatting, dan altijd een andere actie;
- U kunt dan denken aan: Oproep spreekuur bedrijfsarts, of andere disciplines, of belafspraak met de werkgever;

Tot slot zal de rapporteur met de werknemer doornemen wat teruggekoppeld gaat worden naar de werkgever. Het grote voordeel hiervan is dat u open en eerlijk bent naar uw werknemers en er geen verrassingen zullen zijn. De rapporteur laat een brief achter met daarin de gemaakte afspraken met verzuimende werknemer.

Terugkoppeling

Na de huisbezoeken zal de rapporteur z.s.m. de terugkoppelingen gaan verzorgen. Dit kan per telefoon of per mail. Eventueel anders, zal in goed overleg gaan met u als werkgever. De formulieren blijven bij de rapporteur i.v.m. het medisch beroepsgeheim. Zo nodig kan een bedrijfsarts deze gegevens opvragen.

Condities

- € 52,- per huisbezoek, (incl. terugkoppeling);
- € 0,29 per km, excl. tunnel-pont-en parkeerkosten, uitgaande van standplaats Dordrecht;
Voor huisbezoeken 's avonds na 19:00 uur en in de weekeinden geldt een toeslag van € 15,- per bezoek.